آرشیو برچسب

رهن

رنج مستاجران از نبود نظارت بر قیمت اجاره مسکن

ماراتن ودیعه های 50 میلیون به بالا واجاره های یک میلیونی این روزها نفس اجاره نشینان رشت و دیگر شهرهای گیلان را بند آورده است. افزایش افسار گسیخته و بی حد اجاره های مسکن در گیلان بخصوص در مناطق مختلف رشت به شدت دامنگیر مستاجران شده و این در حالیست که هیچ قانونی در کشور برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه و خودسرانه‌ی نرخ اجاره بها وجود ندارد. این موضوع ربطی هم به  بالاشهر یا پایین شهرندارد و هر مالکی بطور دلخواه و خودسرانه و البته با راهنمایی برخی بنگاه داران سودجو و نه براساس میزان نیازخود، بلکه چشم و هم چشمی با سایر مالکان،…