آرشیو برچسب

زلزله منجیل

چادرنشینی زیر درختان زیتون

زلزله 31 خرداد 1369 که کانون آن در نزدیکی شهر منجیل شهرستان رودبار یکی از تلخ ترین سوانح طبیعی کشور است که 3 استان گیلان، زنجان و قزوین را دچار خسارتهای جبران ناپذیر انسانی کرد. میزان زیادی از زیان های مالی نیز به وجود آمد که در طی سالها رفع شد. بیشتر روایتها از زمین لرزه به گزارشهای رسمی معطوف است اما مردم این مناطق سخنان ناگفته زیادی دارند. مرور این خاطرات می‌تواند سبب پیشگیری از موارد مشابه و درسهایی برای مدیریت بحران تلقی شود. مطالعه این خاطره ها برای افراد بیمار توصیه نمی‌شود. روایت نگارنده  روایت زلزله از شامگاه 30…