آرشیو برچسب

شرکتهای فناور گیلان

صادرات تصفیه هوا به ترکیه

ویروس کرونا جهان را درنوردیده و تفاوتی هم بین کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و جهان ‌سومی قائل نشده است. مشاغل فناور و استارتاپی نیز این روزها با شیوع ویروس کرونا، چالش‏های مختلفی را پشت می‏گذارند. بخشی از این مشاغل روزهای بدی را سپری می‏‌کنند ازجمله تمام استارتاپ‌های فعال درحوزه ی گردشگری که با بحران جدی مواجه شده‌اند و سایه شکست برسر آنها افتاده است و بخشی دیگر نیز حال و روز خوبی را می‌گذارنند و با تغییر خط تولید توانستند در راستای مقابله با ویروس کرونا فعالیت خود را ادامه بدهند. درهمین رابطه درگیلان نیز تعدادی از شرکتهای…