آرشیو برچسب

شهردارتالش

چالش سرویس غیربهداشتی عمومی در تالش

حدود یک سالی از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گذرد و مراعات پروتکل‌های بهداشتی همچنان توصیه می‌شود و شست و شوی دست‌ها برای جلوگیری از انتقال بیماری بسیار مورد تاکید است. سازمان‌های درگیر با تمام اقدامات و هزینه‌هایی که برای گندزدایی معابر و توزیع مواد ضدعفونی کننده در میان مردم انجام داده‌اند، اما هنوز مشکل سرویس‌های بهداشتی عمومی تالش را حل نکرده‌اند. فضاهایی که عموما متعلق به شهرداری، پمپ بنزین، مزار و مسجد هستند و مردم بیشترین مراجعه را به آنها دارند. شورای بهداشت هر شهرستان عالی…