آرشیو برچسب

شهرداری صومعه سرا

ضعف شهرداری صومعه سرا در نگهداری جایگاههای سوخت CNG

جایگاه سوخت CNG شهرداری صومعه سرا که تنها جایگاه درون شهری این شهر است، مدت 4 ماه در تعطیلی به سر می‌برد. این موضوع موجب تجمع شهروندان صومعه سرایی در سایر جایگاه‌های سوخت و ایجاد صفهای طویل در آنها شده است. این درحالیست که نگه داری این جایگاه در اختیار شهرداری صومعه سرا قرار دارد و اختلافات مدیریت شهری مانع از تخصیص منابع مالی برای رفع مشکل این جایگاه تاکنون بوده است. «سید سعید انصاری» رییس CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان در پاسخ به سوال مرور مبنی بر دلیل تعطیلی این جایگاه گفت: جایگاه‌های سوخت گاز در اختیار…

پناهگاه کود آلی رشت، سرپناه سگهای ولگرد صومعه سرا

سگ‌های ولگرد و بدون صاحب این روزها نه فقط در روستاها و حاشیه شهر، بلکه در درون شهر صومعه سرا هم زیاد دیده می‌شوند. ضمن اینکه تعدادشان رو به افزایش است. این در حالیست که هیچ گونه سرپناهی از سوی شهرداری صومعه سرا برای نگهداری آنها پیش بینی نشده است. «مرضیه صفایی» یک فعال اجتماعی حامی حیوانات با انتقاد از نبود سرپناه و عدم تحقق وعده های شهرداری صومعه سرا در احداث پناهگاه برای نگه داری و عقیم سازی سگهای ولگرد به مرور گفت: پیش از این مقرر شده بود شهرداری درقطعه زمینی هزار متری، پناهگاهی برای واکسیناسیون وعقیم سازی سگهای ولگرد…