آرشیو برچسب

شهرهای زرد کرونا

خیز دوباره کرونا در کشور

همزمان با افزایش شیوع دوباره کرونا در جهان و پیش بینی وزارت بهدشت و درمان از احتمال شروع موج هشتم کرونا در کشور؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان وضعیت کرونا در گیلان را زرد اعلام کرد و گفت: ۲ شهرستان رودبار و املش در ردیف شهرهای زرد کرونایی قرار دارند و وضعیت ۱۵ شهر دیگر آبی است. «فردین مهرابیان» با بیان اینکه سویه جدید امیکرون ممکن است منجر به ایجاد موج جدید کرونا در کشور شود، اظهار کرد: سویه جدید امیکرون در برخی از کشورهای شرق آسیا مانند چین و ژاپن شیوع بسیار زیادی پیدا کرده لذا احتمال شروع موج هشتم کرونا در کشور و…