آرشیو برچسب

شهریه مدارس غیرانتفاعی

برگشت هزینه های جانبی مدارس غیرانتفاعی به خانواده‌ها

شیوع بیماری کرونا علاوه بر تعطیلی مدارس از اسفند ماه سال گذشته که به دلیل حفظ سلامتی دانش آموزان انجام شد، سردرگمی و اعتراض خانواده‌ی برخی از دانش آموزانی که درمدارس غیرانتفاعی به تحصیل مشغول هستند را نیز در پی داشت. این اعتراض به ‌دلیل دریافت نکردن خدمات آموزشی و پرورشی در روزهای تعطیل و پرداخت مابقی شهریه‌ی فرزندان بوده است. البته تعطیلی مدارس گیلان از نه زمان بحران کرونا بلکه 10 روز پیش از آن و همزمان با بارش سنگین برف دربهمن ماه ، برای دانش آموزان گیلانی شروع شد. تداوم تعطیلی مدارس سه ماه زودتر از پایان رسمی سال…