آرشیو برچسب

شورای اسلامی تالش

سردرگمی تازه در تالش، یک شهر و دو شهردار

مسایل مربوط به شهرداری‌های گیلان همواره در کانون خبرها قرار دارد. این سازمان غیردولتی همواره تحت تاثیر کشمکش میان شهردار دوره‌های مختلف با اعضای شورای شهر برسر تذکر، سوال، استیضاح، عزل و نصب‌ها، دوره‌های سرپرستی و غیره قرار دارد. تازه ‌ترین مورد از این دست حکم شعبه‌ی 26 دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری بر سر«ابطال حکم برکناری» شهردار پیشین تالش(هشتپر) است که 9 تیر ماه امسال صادر شده است. به این ترتیب با رای دیوان عدالت اداری برکناری شهردار سابق تالش باطل شده است. این در حالی است که 20 روز پیش از این استیضاح شهردار کنونی…