آرشیو برچسب

صحن علنی

وزیر پیشنهادی اقتصاد باانگیزه است

غلامرضا مرحبا، نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیداحسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی به مرور گفت: ما در گزارش کمیسیون اقتصادی اشاره کرده‌ایم که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی ناشی که از یک سو به واسطه فشارهای خارجی و از سوی دیگر به دلیل سستی، بی‌ارادگی، عدم اعتقاد به توانمندسازی اقتصاد از درون در طی سالهای اخیر تشدید شده است. وی افزود: در حال حاضر  نابسامانی‌های موجود اقتصادی بیش از پیش نمایان و اهمیت یافته‌است. در این میان، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر…