آرشیو برچسب

صید ماهی استخوانی

تذکر نماینده استان به رفتار تبعیض آمیز شیلات در استانهای شمالی

عضو مجمع نمایندگان گیلان با تأکید براینکه رفتار تبعیض‌آمیز شیلات قابل‌قبول نیست، گفت: بارها به وزیر جهاد درباره وضعیت شیلات تذکر دادم که دوگانگی موجود را از بین ببرند ولی این امر اجرایی نشده و امروز کتباً به وزیر جهاد تذکر خواهم داد. «محمدحسین قربانی» گفت: شغل اصلی مردم گیلان در کنار کشاورزی، صید و صیادی است. در استان گیلان دارای منابع دریایی خوبی هستیم که به همین دلیل صیادی به شغل اصلی مردم گیلان تبدیل‌شده است. اما سیاست‌های غلط شیلات کشور و بی‌تدبیری‌های شیلات گیلان موجب بروز دوگانگی در حوزه صیادی بین استان‌های شمالی…