آرشیو برچسب

طرح تنفس جنگل در گیلان

جنگل‌های گیلان پویا و زنده نیستند

60 سال از تصویب ملی شدن جنگلهای ایران می‌گذرد. با تصویب این قانون در سال 1341، عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت شد. همچنین حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها نیز به سازمان جنگلبانی ایران واگذار شد. در گیلان بیش از ۵۶۴ هزار هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع وجود دارد که توسط تعداد محدودی محیط بان و جنگل بان مورد حفاظت قرار دارد؛ با این وجود جنگل‌های گیلان در سال‌های اخیر به علت بهره برداری‌های مضاعف، تصرفات غیر مجاز، آتش سوزی‌ها،…

زراعت چوب بستری برای قاچاق از جنگلهای گیلان

درحالی که تصور می‌شد با اجرای طرح زراعت چوب دراستان از میزان قاچاق چوب درجنگل های هیرکانی استان کاسته شود، اما تاکنون بیشترین قاچاق چوب از جنگلهای دست کاشت طبیعی استان انجام شده است. این جنگلها درقالب طرح زراعت چوب و ایجاد اشتغال برای جوامع روستایی به مردم واگذار شده اند. موضوعی که پیش ازاین «محمد قربانی لرد» فرمانده‌ی یگان حفاظت منابع طبیعی و جنگلهای استان نیز به آن اشاره کرده و گفته بود: به دلیل عدم آگاهی برداشت کنندگان قانونی طرح زراعت چوب از دریافت مجوزهنگام برداشت چوب، هرگونه قطع و حمل و نقل بدون مجوز در زمره‌ی قاچاق…

برداشت زراعت چوب بود، نه قتل عام

در دو روز گذشته پخش فیلمی تحت عنوان قتل عام درختان جنگلی درگیلان واکنش های زیادی در پی داشت. این درحالیست که جنگلهای استان به مدت ده سال براساس مصوبه ‌ی دولت درطرح تنفس قرار گرفته اند و هرگونه برداشت ازعرصه های جنگلی در زمان اجرای این طرح که از سال 96 در گیلان اجرایی شده ممنوع اعلام شده است. درهمین رابطه از«محمد رضا عبدالهی » معاون امورجنگلهای اداره کل منابع طبیعی استان بیشتر جویا شدیم. عبداللهی به مرور تاکید کرد: فیلم فوق مربوط به برداشت چوب از گونه‌ی صنوبر و در قالب طرح زراعت چوب درمناطق تنیان صومعه سرا و شفارود…