آرشیو برچسب

طرح هادی روستایی رشت

دهیاران مقصر اصلی ساخت وساز غیر مجاز در روستاهای رشت

تغییر کاربریهای غیرمجاز و تخلفات ساخت و ساز در شهرستان رشت، انتقاد شدید فرماندار رشت را در پی داشت. بعد از اینکه هفته گذشته اعلام شد دو شهرستان رشت و صومعه سرا در صدر بیشترین تخلفات ساخت وساز و تغییر کاربریهای غیر مجاز قرار دارند، «علی فتح اللهی» فرماندار رشت نیز مقصر اصلی ساخت و سازغیرمجاز در روستاهای شهرستان را دهیاران عنوان کرد.  فرماندار رشت در جلسه‌ی کارگروه ویژه‌ی پیشگیری و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییرکاربری غیر مجاز شهرستان، با تأکید به اینکه برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند اخذ تصمیمات با…