آرشیو برچسب

عمارت تاریخی رشت

دو فوریت خرید عمارت دانشسرا به تایید شورای شهر رسید

با تصویب طرح دو فوریتی از سوی شورای شهر رشت، شهرداری درچهارچوب قانونی اقدام به خرید ساختمان دانشسرا می‌کند. عمارت میراثی دانشسرای رشت که روزهای گذشته اخبار زیادی درباره تخریب سقف آن و جمع آوری کمک های مردمی برای زنده نگاه داشتن آن رسانه ای شد، با تصویب شورای شهر رشت خریداری می شود. نگرانی از تکرار تجربه تخریب خانه ابتهاج و بسیاری دیگر از بناهای میراثی که در سایه بی توجهی دستگاههای ذیربط به ورطه تخریب و نابودی کشیده شدند، اینبار شورای شهر رشت را بر آن داشت تا نسبت به صدور مجوز به شهرداری رشت در خرید این عمارت تاریخی اقدام…