آرشیو برچسب

غزاله علیزاده

نگرشی آنارشیک در ستیز با سلطه‌‌ای مردانه

این مطلب سعی در تحلیل محتوایی شخصیت‌پردازی زنان از منظر غزاله علیزاده با تاکید بر اثر دو جلدی خانه ادریسی‌ها دارد. علیزاده در این اثر سعی در ابراز چالش‌های سیاسی و اجتماعی مورد توجه زنان بعد از وقوع انقلاب 57 را دارد. جایی که تقابل و تضاد ارزش‌های سنتی با حضور زنان در جامعه، هنجارها و ارزش‌های مردانه‌ را چنان به زنان تحمیل می‌کرد که سبب بازدارندگی آن‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی منجمله ادبیات می‌شد. غزاله علیزاده زن را از منظر نوینی در اجتماع مردسالار تعریف و تشریح می‌کند. جنسیت، محوریت داستان‌های او را شکل…