تصاحب سوژه‌گی زنان

آزمایش‌های غربالگری مجموعه‌ای از تست‌های خون و سونوگرافی است که به منظور بررسی سلامت جنین و غربالگری گروه‌های پرخطر از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی و…
ادامه مطلب ...