آرشیو برچسب

غزل سرای معاصر رشت

سایه در خانه آرام گرفت

سرانجام پیکر هوشنگ ابتهاج مرغ خوشخوان شعر و غزل گیلان را از کنار رود راین به آشیانه باز گرداندند تا در جوار گهر رود، در میان درختان تناور باغ محتشم رشت به خاک بسپارند. گیلان تاسیان ابتهاج بود و او تاسیان زادگاهش.همان که مولانا فرموده : "هرکسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش." به گمان هر مرد و زن گیلانی را چونان مردم دیگر اقوام آرزوی آرمیدن در سرزمین مادری است. اینجا هنوز از ارغوان خبری نیست، اما چه غم ابتهاج اینجا همسایه درختان آزاد و سرو و اقاقیاست. که او خود سروده بود : " باغ‌ها را گرچه ديوار و در است،…