آرشیو برچسب

فضای بیمارستانی

عقب ماندگی گیلان در حوزه سلامت و درمان

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گیلان با وجود  توسعه زیرساخت ها در اجرای نظام تحول سلامت، مشکلات و عقب ماندگی هایی در زیرساخت های نظام سلامت دارد که بایستی در اسرع وقت این مسائل جبران شود. «سعید نمکی» در حاشیه افتتاح اورژانس جدید مرکز آموزشی درمانی رازی رشت  با اشاره به ارزیابی مشکلات بخش بهداشت و درمان گیلان  به اهمیت و توسعه بخش اورژانس در بیمارستان ها تاکید کرد و افزود: توسعه بخش اورژانس بعنوان اولین مبادی ورود بیماران حادثه دیده در همه شهرها در اولویت برنامه های وزارتخانه قرار دارد. وی تاکید کرد: بیمارستان…