آرشیو برچسب

ماسال

قطع ۲۸ اصله درخت با هدف انتقام جویی در ماسال

به فاصله یک ماه از کت زنی و بروز آسیب به 50 اصله درخت در روستای «توت نسا شهرستان ماسال» با هدف تخریب و تصرف عرصه‌های جنگلی، بار دیگرتعدادی از درختان جنگلی در منطقه‌ی ماسال مورد قلع و قمع قرار گرفتند. اینبار نه بقصد قاچاق چوب بلکه با هدف انتقام جویی.  شب گذشته خبر رسید تعدادی از درختان جاده ییلاقی در منطقه ی«سرکُم ماسال» بریده و در حاشیه جاده رها شده‌اند. درهمین رابطه از «سرهنگ محمد قربانی لرد» فرماینده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان بیشتر جویا شدیم. قربانی لرد به مرور گفت: 28 اصله درخت از گونه دست کاشت توسکا، در حاشیه…

خلوتگاه یقه سفیدهای ماسال را بهم نزنید

ساخت و سازها در شهرستان ماسال و ییلاقهای این منطقه غرب گیلان به تازگی دست مایه انتشار اخبار بسیاری توسط رسانه های جمعی شده است. صاحبان قدرت و نزدیکان به آنها برای زمین خواری دست به کار شده اند و روند هجوم و تخریب در گیلان به حدی افزایش یافته که نیاز به برخورد جدی همانند سایر استان ها احساس می شود. روستای اولسبلنگاه ماسال بهشت کلبه های چوبی کوچک لقب گرفته که رقابت برای مالکیت ساختمانهای مسکونی چوبی ییلاقی در آن شدت گرفته و به همین دلیل زمین های منابع طبیعی تصرف می شوند. ییلاقات خره پشت، سوئه چوله، چلسی و... نیز در این شهرستان…