آرشیو برچسب

مامورین نجات زمین

آموزش مامورین نجات زمین در برج میلاد و باغ کتاب تهران

موسسه سبزکاران بالان که یک موسسه محیط زیستی است برنامه ای را با مشارکت مجموعه های کاربازی(در برج میلاد) و فکربازی (در باغ کتاب تهران) برگزار می کند. این برنامه که با هدف آموزش های محیط زیستی به زبان ساده به کودکان و نوجوانان است، اختصاصی در حوزه آب و تالاب طراحی شده است که در تاریخ های 9-10 و 11 مرداد ماه از صبح تا شب در دو محل به صورت همزمان برپا خواهد شد. به گزارش مرور، در قالب این برنامه مشکلات محیط زیستی مانند تغییر اقلیم، گرمایش جهانی و کمبود منابع آبی و لزوم شناخت تنوع زیستی و دلایل حفظ و حراست از محیط زیست از…