آرشیو برچسب

محمود شکری

خلوتگاه یقه سفیدهای ماسال را بهم نزنید

ساخت و سازها در شهرستان ماسال و ییلاقهای این منطقه غرب گیلان به تازگی دست مایه انتشار اخبار بسیاری توسط رسانه های جمعی شده است. صاحبان قدرت و نزدیکان به آنها برای زمین خواری دست به کار شده اند و روند هجوم و تخریب در گیلان به حدی افزایش یافته که نیاز به برخورد جدی همانند سایر استان ها احساس می شود. روستای اولسبلنگاه ماسال بهشت کلبه های چوبی کوچک لقب گرفته که رقابت برای مالکیت ساختمانهای مسکونی چوبی ییلاقی در آن شدت گرفته و به همین دلیل زمین های منابع طبیعی تصرف می شوند. ییلاقات خره پشت، سوئه چوله، چلسی و... نیز در این شهرستان…