آرشیو برچسب

مخاطرات محیط زیستی گیلان

آغاز مطالعات مخاطرات زمین شناسی گیلان

مدیرکل زمین شناسی گیلان، از آغاز طرح مطالعاتی مخاطرات زمین شناسی با رویکرد محیط زیست برای اولین بار در گیلان خبر داد.  «مسلم امانی» گفت: انجام مطالعات پایه و به‌روز شده برای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی، مخاطرات زمین‌شناسی و زمین‌شناسی زیست‌محیطی به طور جامع و کامل است. به نقل از ایسنا،امانی تاکید کرد: با اجرای این طرح مطالعاتی می‌توان پروژه‌های زیرساختی را از مخاطرات فراوان فرسایشی و خورندگی خاک نجات داد و مسیری دقیق برای مهندسین پروژه‌های مهم ترسیم کرد. وی با اشاره به اجرای طرح مطالعاتی مخاطرات زمین شناسی استان گیلان…