آرشیو برچسب

مرگ پرندگان مهاجر در گیلان

امنیت تالاب‌های گیلان برای پرندگان مهاجر

ماه گذشته حوزه‌ی زیست محیطی کشور شاهد وقوع اتفاقات مختلفی از جمله مرگ و میر پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله استان مازندران بود. همه ساله هزاران پرنده‌ی  مهاجر ازعرضهای شمالی زمین و سیبری به تالاب ها و آب بندانهای کشور مهاجرت می کنند که پهنه های آبی دو استان شمالی مازندران و گیلان پذیرای بیشترین تعداد این پرندگان است. بعد از اینکه هفته گذشته 8 هزار پرنده‌ی مهاجر در تالاب میانکاله مازندران  براثر سم بوتولیسم تلف شدندT اکنون نگرانی از ابتلا پرندگان مهاجر در تالاب ها و آب بندانهای گیلان به این بیماری وجود دارد. موضوعی که «…