آرشیو برچسب

مسکونی شهرنشینی

فرصت های بالقوه یا تهدیدهای خاموش؛ کدام غالب می شود؟

امروزه بحث درباره جمعيت، بدون توجه به سه بعد مرتبط با آن (اندازه، فضا و زمان) بي‌معنا خواهد بود. سياستگذاري در مورد جمعيت، ضرورت پرداختن به مشخصات فضايي و كالبدي رشد جمعيت را انكارناپذير مي­كند، چرا كه پيامدهاي ناشي از جمعيت از مكاني به مكان ديگر و از زماني به زمان ديگر، متفاوت است. همچنين، در بحث­هاي پيرامون جمعيت، بايد بر شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و اقتصادي تمركز شود. يكي از اين موارد، پيدايش شهرها است. در چند سده اخير، شهرها به تدريج، به صورت پهنه­هاي عمده، پذيراي سرريز چمعيت بوده اند. نرخ شهرنشيني شماري از…