شکنندگی های اعتماد اجتماعی چه آینده ای را ترسیم می کند؟

زندگي اجتماعي انسان به وسيله‌ي قواعد يا هنجارهاي اجتماعي تنظيم مي‌شود. به عبارتي آنچه كه همكاري و وابستگي متقابل يا نظم اجتماعي را امكان پذير مي­سازد، نظامي از الگوهاي رفتاري است كه…
ادامه مطلب ...