آرشیو برچسب

مطالعات تاریخی

اسناد تاریخی قطعات پازل هویتی ماست

در ماههای اخیر، تهیه و جمع آوری اسناد معتبر مشروطه و واکاوی وقایع مهم سیاسی ـ اقتصادی استان و لزوم احداث محل مجهزی برای نگهداری اسناد تاریخی به یک دغدغه عمومی بین اهالی فرهنگ و اندیشه مبدل شده است. از سوی دیگر، گیلان یکی از استان های تاریخی است که همواره از پشتوانه های مهم اندیشه و فرهنگ برخوردار بوده و برای احیای پیشینه خود و پیشینیان این منطقه از کشور نیازمند اهتمام و تلاش بیشتری است تا پیش از آنکه هویت آن به محاق فراموشی رود آن را احیاء سازد. متأسفانه در ایران همچنان بسیاری از مدیران کاربردی و راهبردی‎بودن اسناد قدیمی را…