آرشیو برچسب

نرم افزار شاد و عشایر تالش

پیدا و پنهان آموزش و پرورش در پساکرونا

معلمان و دانش‌آموزان همه‌ی مقاطع تحصیلی از روز 3 اسفند 1398 تاکنون کلاس و مدرسه را ندیده‌اند. البته این موضوع تنها به ایران اختصاص ندارد اما نظام آموزشی ایران درگیری خاص خود را با کویید 19 تجربه می‌کند.  یک شهرستان و 2 اداره شهرستان تالش با محرومیت‌های خاص خود در همه زمینه‌ها، 2 اداره آموزش و پرورش مستقل دارد. این تقسیم بندی به دلیل دوری فاصله بخش حویق نسبت به مرکز شهرستان صورت گرفته است. اداره‌های مستقر در شهرهای تالش(هشتپر) و حویق بیش از 38 هزار و 500 دانش‌آموز را تحت پوشش خود قرار می‌دهند که در 455 واحد آموزشی تحصیل…