آرشیو برچسب

پارک محلات

قهر مردم با پارکهای رشت

«بهراد ذاکری»عضو کمیسیون بهداشت، محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای رشت گفت: مردم رشت با پارک‌های شهر قهر هستند. ذاکری خواستار تسری برنامه های فرهنگی وهنری به سایر پارکهای شهر رشت شد و ادامه داد: شهرداری رشت  باید به وظایفی که پیرامون ایجاد نشاط اجتماعی و مباحث فرهنگی برعهده دارد توجه داشته باشد. اجرای تئاتر درپیاده راه فرهنگی رشت اقدام مؤثری است و معتقدم باید امکان توسعه آن به نقاط مختلف شهر فراهم شود. وی به اجرای تئاتر درمحلات مختلف رشت اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم در فضای مشخصی از محلات رشت که برای ساکنانش دسترسی دائمی به…