آرشیو برچسب

پالت سازی

سایه روشن پالت سازی گیلان

کارگاه‌ها وکارخانه‌های صنایع چوبی بخشی از صنایع تبدیلی گیلان هستند که برخلاف آمار تولید بالای چوب خام، حالشان به هیچ وجه خوب نیست. مجتمع‌های بزرگی همچون صنایع چوب اسالم وچوکا تعطیل شده‌اند وحالا نوبت پالت سازی چوبی رسیده است. پالت سازی چوبی گیلان یکی از قطب‌های تولید این محصول درایران محسوب می‌شود که پردرآمد است وهمیشه مشتری دارد. اما انبوهی ازچالش‌ها دامن این صنعت گیلان را گرفته و رو به نابودی است. این زوال درحالی مطرح می‌شود که صنعت پالت درکلانشهر‌های استان‌های به دور ازجنگل ومواد اولیه رونق گرفته است. تاریخچه پالت…