آرشیو برچسب

پرستاران گیلان

ایستگاه سلامت برای مدافعان سلامت

در طول مدت پاندمی کرونا، کادردرمان همواره درخط مقدم بودند بطوریکه در سخت ترین شرایط مخصوصا موج‌های اولیه این پاندمی باوجود کمبود امکانات و حتی تخت و اماکن درمانی با فداکاری، صبر و ایثار به مداوای بیماران و مقابله باکووید ۱۹ درقالب مدافعان پرداختند. زندگی مردم در طول این دو سال با تغییرات گسترده‌ای روبرو شد. از جان گذشتگی کادر درمان و تلاش بی وقفه آن‌ها برای حفظ جان بیماران و بازگرداندن سلامتیشان، درست مثل همان روزهایی است که همه مردم با هم و دست در دست یکدیگر برای حفظ این سرزمین قدم برداشتند.  ازاینرو دانشگاه علوم پزشکی…