آرشیو برچسب

پروژه تراموا

بودجه تراموا کمتر از نصف شد

اختلافات میان مدیریت شهری و نمایندگان مجلس بر سر اجرای پروژ‌ه‌ی تراموای رشت، منجر به کاهش 100 درصدی ردیف اعتباری پروژه دربودجه 1400 دولت شده است. «جبارکوچکی نژاد» نماینده‌ی مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به مرور گفت: وجود شک و شبهاتی درنحوه‌ی اجرای پروژه‌ی تراموا و نیز اختلافات مدیریت شهری موجب شد دادگستری استان، اشکالاتی نسبت به پروژه داشته باشند. لذا در جلساتی با نمایندگان مجلس، شهرداری و مشاور طرح درصدد رفع این اشکالات و توجیه فنی آنها برآمده است. کوچکی نژاد با اشاره به کاهش 100 درصدی بودجه‌ی ملی تراموا…