آرشیو برچسب

پروژه های عمرانی انزلی

ضرورت تکمیل شبکه‌ی جمع آوری آب‌های سطحی در انزلی

تکمیل و نگهداری مناسب شبکه‌ی جمع‌آوری آب‌‌های سطحی از جمله دغدغه‌های اهالی شهر انزلی محسوب می‌شود. واقعیت این است که شهر پربارانی چون انزلی با توجه به تراکم جمعیت، افزایش ساخت وسازها و آسیب‌هایی که به مسیرهای طبیعی هدایت آب‌های سطحی آن وارد آمده، نیازمند شبکه‌ای کارآمد در زمینه‌ی جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی است. کانال‌ها و جوی‌های آبی که پس از هر بارندگی  سرریز می‌شوند و موجب آب گرفتگی معابر می‌شوند، نشان از اهمیت نگهداری مناسب مسیرهای هدایت آب دارد. برخی نقاط در خیابان‌های اطبا و معلم، محله‌ی نیمه‌ی شعبان و بازارکاسپین از…