آرشیو برچسب

پسماند زباله سراوان

وعده بی سرانجام، عامل دلسردی مردم سراوان

دکتر« محمد باقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیلان، وضعیت پسماند را در استان های شمالی بغرنج تر از کشور ارزیابی کرد. به گزارش مرور، وی با توجه به بودجه های اختصاص یافته خواهان پیگیری جدی مدیران مرتبط برای کاهش این مشکل و حل مسئله پسماند شد. دکتر نوبخت با انتقاد از نصب روزشمار منفی در سایت سراوان گفت: کسانی که این روزشمار را دو سال پیش گذاشتند، کجا هستند؟ بیایند الان به مردم جواب دهند. من واقعا نمی دانم مدیران ما چه در ذهن دارند که به مردم گزارش منفی می دهند؟ وعده های بی…

زخم های ترمیم ناپذیر در دفنگاه سراوان

مریم صابری / رنج ها و زخم هایشان به بلندای کوه زباله 35 ساله سراوان است. هر روز که زباله ای بر زباله ها انباشته می شود، انگار بر غم و اندوه شان هم چیزی افزوده شده است. آن‌ها از خود می‌پرسند چرا و تا چه زمانی باید این رنج مضاعف را تحمل‌ کنند؟ تابلوی روزشمار وعده مدیران در ورودی سایت دفن زباله به عدد پایین تر از 60 روز رسیده یعنی کمتر از دو ماه دیگر به پایان این وعده ها نمانده است. آن‌ها می‌گویند وقتی این عدد به صفر برسد به پایان تحمل خود هم نزدیک خواهیم شد. روستایی که زباله «روستایی زیستن» را از آن‌ها گرفته؛ خبری از هوای…