آرشیو برچسب

کارخانه کود آلی گیلان

از ایجاد واحد فروش بعد از ۲۴ سال تا رشد ظرفیت کارخانه

عملیات ساخت شرکت کود آلی گیلان در سال 1374 با ظرفیت 250 تن در یک شیفت کاری توسط استانداری گیلان آغاز و در سال 1381  با یک فاز و ظرفیت 250 تن در یک شیفت کاری راه‌اندازی شد. این کارخانه در آن سال، یک سالن عملیات مکانیکی داشت اما سوله‌های تخمیر در آن به اندازه کافی پیش‌بینی شده بود. در سال 1386 یک فاز پردازش با ظرفیت 250 تن به کارخانه اضافه شد. با این حال سالن‌های تخمیر که باید 10 هزار مترمربع دیگر، به این سیستم اضافه می‌شد پیش‌بینی نشد. از یک دهه پیش تاکنون هنوز هم میزان حجم ورودی پسماندبه کارخانه کودآلی رشت، 250 تن است و…