آرشیو برچسب

کانتینر

مرز زمینی آستارا؛ یک خروار ناکارآمدی

اظهارات اخیر سیدجلیل جلالی فر عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران ـ روسیه درباره اختلال عمدی دولت آذربایجان در مسیر صادرات ایران به روسیه و بالعکس و همچنین انتقاد او از اوضاع نابسامان خطوط کشتیرانی کشورمان در شمال و ضعف‌های ساختاری اداره گمرگ آستارا با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو بوده است. معضلی که زیر سایه روابط ایران ـ روسیه در دوران تحریم  ابعاد  آن پیچیده تر شده است و مورد توجه رسانه های داخلی و حتی خارجی قرار گرفته است. اگرچه پاره ای از صاحب نظران و برخی از نهادهای دولتی این اظهارات را کذب دانسته اند اما همین گفته ها دریچه…