آرشیو برچسب

کشته شدن محیط بان

رفع مشکلات حافظان محیط زیست انزلی

درک و دریافت مشکلات محیطبانان این سرزمین کار دشواری نیست. محیط بانانی که داستان رنج‌ها و مظلومیتشان هر چند وقت یک‌بار به دنبال اتفاقی دردناک در دل طبیعت رنجور کشورمان بر سرزبان‌ها می‌افتد و مدتی بعد به فراموشی سپرده می‌شود. حکایت دشواری‌های حرفه‌ی خطیر محیطبانی که دربرگیرنده‌ی طیفی وسیع مشکلات از اوضاع و احوال وضعیت شغلی و دستمزد تا  دراختیار داشتن تجهیزات لازم و برخوردار بودن از حمایت های قانونی را دربر می‌گیرد، بر کسی پوشیده نیست اما رفع این مشکلات انتظاری چندین و چند ساله است که هنوز به سرانجام نرسیده است. مشکلاتی که رفع…