آبزی غیربومی در تالاب انزلی

0 875

گونه آبزی غیربومی خطرناک پاکو (پیرانای اهلی) درتالاب بین المللی انزلی مشاهده شد.
به گزارش مرورازسایت روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، یک گونه آبزی غیر بومی و مهاجم توسط صیادان محلی در تالاب صید شد.
بر اساس کارشناسی محیط زیست استان این گونه آبزی«ماهی پاکو(پیرانای اهلی)» از خانواده کاراسیده و بومی مناطق آمریکای جنوبی و برزیل با رژیم غذایی همه چیز خوار(غالبا گیاهخوار) است.
در سالهای اخیر میل به نگهداری انواع گونه های غیربومی حیات وحش وآبزی تهدید جدیدی در زیست بوم طبیعی گیلان شده است. نگه داری انواع گونه های جانوری وآبزی غیر بومی در استان وعدم توانایی صاحبانشان درنگهداری آنها موجب رها سازی این گونه های مهاجم در زیستگاههای طبیعی گیلان وعامل تهدیدکننده ای برای گونه های بومی شده است.
ماهی پیرانا از گونه های بسیارمهاجم است که باهدف نگهداری در آکواریوم ها وارد کشورشد. اما اکنون این آبزی مهاجم وارد پهنه آب های استان شده و زمینه های تهاجم به گونه های بومی و اشغال زیستگاه آنان را فراهم کرده است.
به گفته کارشناسان محیط زیست درحوزه تالاب انزلی حدود ۶۰ گونه ازانواع ماهیان تالابی، رودخانه ای و مهاجر اعم از بومی وغیربومی شناسایی شده است .تالاب انزلی زیستگاه ویژه ای است که ضمن حفظ نسل ماهیان بومی برای گونه‌های مهاجرنیزدرتخم ریزی اهمیت دارد. پیش ازاین نیزدر سالهای گذشته گونه آبزی «تیلاپیا» درتالاب انزلی و رودخانه های استان گزارش شده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.