افزایش ۴۷ درصدی هزینه سالانه خانوارهای شهری در گیلان

نتایج یک طرح آماری نشان داد؛

0 258

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد،متوسط کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری استان گیلان نسبت به سال قبل در نقاط شهری ۱.۴۷ درصد رشد داشته است.

«وحید طیفوری» معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به انتشار نشریه بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان افزود: براساس یافته‌های این طرح در سال ۱۳۹۹، متوسط کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری استان گیلان ۶.۵۴۳ میلیون ریال و در نقاط روستایی ۷.۳۱۵ میلیون ریال بود است. این میزان نسبت به سال قبل در نقاط شهری ۱.۴۷ درصد رشد و در نقاط روستایی ۶.۴۱ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: مقایسه نتایج استان با نتایج کشوری نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی سالانه برای خانوار شهری استان ۷۷/۸ میلیون ریال کمتر برای خانوار روستایی ۲۵/۰ میلیون ریال کمتر است.

طیفوری با بیان اینکه متوسط درآمد اظهار شده خانوارهای شهری استان گیلان درسال ۱۳۹۹ معادل ۷.۶۹۷  میلیون ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۶/۶ درصد افزایش داشته گفت:همچنین در سال ۱۳۹۹ متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در کل کشور ۸.۷۴۶ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

طیفوری افزود: متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در گیلان نسبت به کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۹/۱ میلیون ریال کم‌تر بوده است. متوسط درآمد یک خانوار روستایی استان گیلان در سال ۱۳۹۹ برابر ۳.۴۰۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۸.۳۸ درصد افزایش داشته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، گفت: متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی کل کشور در سال ۱۳۹۹، ۵.۴۲۰ میلیون ریال بوده که ۲.۱۱ میلیون ریال کمتر از مقدار مشابه در استان گیلان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.