بی کیفیت بودن رقم زیتون گیلان

0 513

«رحمت الله پریچهر» مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: رقم باغات زیتون گیلان، زنجان و قزوین با کیفیت نیست.
وی افزود: پیش بینی می شود درسال زراعی جدید تولید زیتون به ۱۲۰ هزار تن برسد. همچنین مطالعات گسترش ۶۰۰ هزار هکتاربه سطح باغات زیتون انجام شده است. تا پایان برنامه ششم نیز ۱۵هزارهکتارسطح زیرکشت افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح زیتون افزایش تولید روغن زیتون برای تامین بخشی از نیاز داخلی کشور است، افزود: باغات قدیمی به صورت سنتی وجود دارند که نداشتن فاصله مناسب، موجود نبودن رقم خوب از مشکلات این باغات در استان‌های قزوین، زنجان و گیلان است.

در حالی مجری طرح زیتون به رقم نامناسب زیتون در استان اشاره می کند که باغات زیتون گیلان سالهاست از آفت مگس زیتون در رنج هستند و اقدامات بیولوژیکی و کارتهای زرد سازمان جهاد کشاورزی تا کنون نتوانسته موجب نابودی کامل این آفت در باغات زیتون رودبارشود.
پیشتر نیز مسئولان جهاد کشاورزی گیلان قدیمی و سنتی بودن باغات زیتون را عامل گسترش این آفت عنوان کردند و قطع درختان قدیمی و مبارزه بیولوژیکی از سوی ترویج جهاد کشاورزی نیز در برخی ازسالها در کاهش این افت موثر بود اما همچنان باغداران رودباری با آفت مگس در باغات زیتون مواجه هستند.
زیتون ازمحصولات اصلی و استراتژیک کشاورزی در گیلان است که در سطح هشت هزار و ۸۰۰ هکتاراز باغات شهرستان رودبار کشت و سالانه ۲۱ هزارتن محصول از این باغات برداشت میشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.