ثبت نام ظرفیتهای خالی مسکن ملی در بهمن

1 667

بهمن ماه ظرفیت خالی و جدیدی برای جا ماندگان از ثبت نام اقدام ملی مسکن در گیلان ایجاد می شود.

«رضا علی نیا» معاون مسکن شهری سازمان راه وشهرسازی گیلان به مرور گفت: با توجه به اینکه ثبت نام اقدام ملی مسکن درسراسر کشور به پایان رسیده است اکنون ثبت نام های انجام شده در سامانه متمرکز وزارت راه و شهرسازی در حال ویرایش است و متقاضیان  و واجدین شرایط مورد بررسی قرار می گیرند. با توجه به اینکه تاکنون در کل کشور ۴۰ درصد متقاضیان واجد شرایط ثبت نام و دریافت مسکن ملی نبودند به تبع آن در گیلان نیز آمار فوق از کشور تبعیت می کند.

علی نیا افزود: به جهت اینکه مجددا ظرفیت های خالی در اقدام ملی مسکن گیلان ایجاد می شود برنامه ریزی شده  تا در بهمن ماه جاری، متقاضیان واجد شرایط فرصتی دوباره برای ثبت نام دراین سامانه داشته باشند.

وی همچنین به اضافه شدن دو شهر جدید در ثبت نام مسکن ملی در گیلان اشاره کرد و گفت: با فراهم شدن زمین دربرخی از شهرهای استان توانستیم دو شهر دیگر گیلان را در این سامانه اضافه کنیم که متعاقبا نام این شهرها همزمان با شروع ثبت نام جدید اعلام می شود.

وی همچنین در خصوص زمین در نظر گرفته شده برای ساخت مسکن ملی در رشت گفت: اداره کل راه وشهرسازی گیلان برای احداث این واحدها ، زمینی ده هکتاری را در بلوارلاکان رشت پیش بینی کرده است.

گفتنی است در مرحله اول ثبت نام اقدام ملی مسکن حدود ۳ هزار ظرفیت برای گیلان در نظر گرفته شد که سهم شهرستان رشت دراین طرح ۵۰۰ واحد بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.