سرمایه گذاری انرژی خورشیدی در رودبار و منجیل

1 629

«عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل برق منطقه ای گیلان با اشاره به موقعیت استراتژیک مناسب استان در زمینه انرژی خورشیدی گفت: زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم است.
بلبل آبادی درباره افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به ظرفیت‌های این استان در انرژی بادی، آبی و انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک و تجدیدپذیر، باید با برنامه‌ریزی امکان استفاده از پتانسیل انرژی‌های مختلف را با توجه به توان مالی فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در گذشته تصور بر این بود که به مقدار تابش خورشید در گیلان قابل توجه نیست به همین دلیل به دنبال ایجاد نیروگاه ‌ها خورشیدی نبودند، افزود: با رایزنی های انجام شده در این زمینه و دلایل علمی و منطقی که کارشناسان هواشناسی استان گیلان درباره منطقه منجیل و لوشان ارائه کردند این رویکرد مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که مناطق منجیل و لوشان، ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی الکتریکی به وسیله سلول‌های خورشیدی دارند و این ویژگی به همراه افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: فقدان ریزگردها و تعداد مناسب روزهای آفتابی در مناطق منجیل و لوشان از ویژگی‌های گیلان است که سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی را توجیه پذیر می کند.
پیشتر درهمین زمینه بلبل آبادی از تولید سه هزار مگاوات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خبرداده بود و گفت: برنامه‌ریزی به منظور توسعه نیروگاه‌های تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان انجام شده است.

وی مناطق مستعد احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی را در مناطق منجیل، هرزویل و لوشان در شهرستان رودبار عنوان کرده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.