نقشه‌ی ﻣﺤﺪوده‌ی ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ«ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ» ابلاغ شد

0 572

درحالی که شهرک تاریخی ماسوله‌ی گیلان همچنان درگیر رفع معارضات زیرساختی دستگاههای خدماتی استان و چشم انتظار ثبت جهانی یونسکو به سرمی‌برد، امروز از سوی معاون میراث ‌فرهنگی کشور، نقشه ‌ی ﻣﺤﺪوده‌ی ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ«ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ» به استاندار گیلان ابلاغ شد.

به گزارش میراث آریا «محمدحسن طالبیان» معاون میراث ‌فرهنگی کشور در نامه‌ای به «ارسلان زارع» استاندار گیلان نوشت: ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ۶ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ‌ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ (ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ) ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺷﺎﻣﻞ «ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮﺭ» ﻭ «ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮﺭ» جهت ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽشوﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۶ ﺗﻨﻔﯿﺬﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ‌ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ شدﻩ ﺍﺳﺖ .

ابلاغ نقشه محدوده‌ی بافت تاریخی ماسوله درحالی بوده که تاکنون نبود مدیریت یکپارچه شهری، عدم اجرای طرح ساماندهی گردشگری و وجود یازده ساختمان ناهمگون اداره‌ی برق، آب و فاضلاب، مخابرات، هواشناسی، تعاونی صنایع دستی، درمانگاه، دو واحد تجاری، دو واحد مسکونی درحریم فضای سبز، بافت تاریخی این شهرک را دستخوش تغییرات کرده و مانع ثبت جهانی ماسوله شده است.

درهمین رابطه «مسعود حلاج پور» مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی گیلان درگفتگویی کوتاه به مرور گفت: خبرهای خوبی از روند ثبت جهانی ماسوله در راه است و ابلاغ این نقشه تاثیر مستقیمی در رفع معارضات زیرساختی در راستای جهانی شدن ماسوله خواهد داشت که بزودی نتایج آن اعلام می شود.

تاکنون هیچ‌ اثر تاریخی، فرهنگی درگیلان بصورت اختصاصی درفهرست آثار جهانی یونسکو قرار نگرفته است و ثبت جهانی ماسوله به‌عنوان اولین اثر تاریخی می‌تواند موجب معرفی ماسوله به جهانیان و ورود گردشگران خارجی به استان شود.

گفتنی است طرح بافت تاریخی برای ایجاد زمینه های حفاظت، احیا و بازآفرینی شهری در بافت های فرهنگی- تاریخی از سوی سازمان سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ارایه شده که طی آن شهردار بافت های تاریخی متفاوت از سایر شهرداران می توانند براساس معیارهای مشخص، بافت های تاریخی شهر را به صورت مستقل اداره کنند. تاکنون از بین ۷۸۰ محدوده مشخص شده تنها ۱۶۸ بافت ابلاغ رسمی شده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.