آرشیو

پرونده

چرا شورای پنجم ناکارآمدترین دوره مدیریت شهری بود؟

مهره‌ها در دست چه کسی بود؟ کنکاش در آنچه که در شورای پنجم شهر رشت گذشت و نگاه بر آثاری که عملکرد این شورا بر شهر باقی گذاشت ما را به سوی یک سوال بسیار مهم سوق می‌‌دهد؛ مهره‌های سفیدبختی…
ادامه مطلب ...