پناهگاه کود آلی رشت، سرپناه سگهای ولگرد صومعه سرا

0 152

سگ‌های ولگرد و بدون صاحب این روزها نه فقط در روستاها و حاشیه شهر، بلکه در درون شهر صومعه سرا هم زیاد دیده می‌شوند. ضمن اینکه تعدادشان رو به افزایش است. این در حالیست که هیچ گونه سرپناهی از سوی شهرداری صومعه سرا برای نگهداری آنها پیش بینی نشده است.

«مرضیه صفایی» یک فعال اجتماعی حامی حیوانات با انتقاد از نبود سرپناه و عدم تحقق وعده های شهرداری صومعه سرا در احداث پناهگاه برای نگه داری و عقیم سازی سگهای ولگرد به مرور گفت: پیش از این مقرر شده بود شهرداری درقطعه زمینی هزار متری، پناهگاهی برای واکسیناسیون وعقیم سازی سگهای ولگرد احداث کند که تاکنون این کار انجام نشده و شهرداری با جمع آوری این سگها، آنها را به پناهگاه کود آلی رشت انتقال می‌دهد.

 این فعال اجتماعی با اشاره به اینکه متاسفانه بعد از زاد و ولد سگهای ولگرد در روستاها، آنها به دلیل گرسنگی روانه شهر شده اند و اخلاقی نیست که از سطح شهر حدف شوند گفت: سگهای بی صاحب و بی پناه شهری باید هرچه سریعتر با احداث سرپناه، به صورت اصولی عقیم سازی، واکسیناسیون شوند و سپس درمحل زندگی قبلی، رهاسازی یا به افرادی جهت نگهبانی در باغ واگذار شوند. این برنامه طبق مصوبه وزارت کشور در بسیاری از شهرهای ایران انجام شده است، اما متاسفانه برخی از شهرداریهای گیلان در این خصوص بی توجهی و یا تخلف می کنند. تنها کاری که برای این موجودات انجام شده غذا دهی به آنها بوده است.

درهمین رابطه «محسن صالحی» مسوول امور شهری صومعه سرا به مرور پاسخ داد: در حال آماده سازی زمین و دیوارچینی آن برای شروع ساخت پناهگاه هستیم. امیدواریم تا پیش از سال جدید این مکان آماده شود.

مسوول شهری صومعه سرا با اشاره به اینکه از سایر شهرهای دیگر سگهای بی صاحب را در صومعه سرا رها می‌کنند افزود: تعداد این سگها در شهر صومعه سرا به شدت زیاد شده است و چون ما به دنبال معدوم سازی آنها نیستیم به ناچار تعدادی را به پناهگاه کود الی رشت انتقال دادیم. از سوی دیگر بودجه ای برای تامین غذا، بهداشت وعقیم سازی این سگها در شهرداری پیش بینی نشده است و دراین زمینه با کمبود منابع مالی مواجه هستیم. لذا از انجمن های مردم نهاد حامیان حیوانات در راه اندازی، ساماندهی وعقیم سازی سگهای ولگرد در پناهگاه درخواست همکاری داریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.