آرشیو

جامعه

اولویت‌های نادرست چگونه زیرساخت‌ها را پوسیده می‌کند

گیلان یکی از سر سبز‌ترین و زیباترین استان‌های کشور است، در میان طبیعت این استان اکو سیستم‌ها و پدیده‌های طبیعی وجود دارد که حتی در جهان نیز زبانزد خاص و عام بوده و بی بدیل است. اما این…
ادامه مطلب ...

کودتای کرونا

سلامت را نمی خواهند پاسخ داد سرها در گریبان است کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید، نتواند که ره تاریک و لغزان است وگر دست محبت سوی کس یازی به…
ادامه مطلب ...