آرشیو

جامعه

سازمان‌های مردم نهاد و جایگاه آنها در مدیریت بحران

سازمان‌های مردم نهاد بنا به رسالت و دارا بودن مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی در بطن خود به عنوان اساسی‌ترین رکن یک سازمان مردم نهاد، می‌تواند نقش مهمی در کنترل بحران‌های مختلف ایفا کند.  چرا که…
ادامه مطلب ...