آرشیو

جامعه

شرِ همسان‌پندار

خشونت ساز و کاری بدوی و تهاجمی است که رابطه‌ی انسان با همنوع خود را متزلزل می‌کند. این ساز و کار چه خفیف باشد و چه شدید، یا از هر نوعی کلامی و غیر کلامی، جسمی و روحی، جنسی و عاطفی،…
ادامه مطلب ...

زنده باد زندگی

ساماندهی گورستان‌های شهری و قطعه قطعه کردن گورستان‌ها بخشی از مدیریت شهری ‌است. دسته‌بندی مردگان، برای نظم بخشیدن به رفتار زندگان، یکی از راهبردهای قدرت است که به حرکت…
ادامه مطلب ...