اجاره نشین ها: دوگانه سنت‌ ـ تجدد و برشی از تاریخ شهرسازی

با نگاهی اجمالی به آثار داریوش مهرجویی، دغدغه‌ی معضلات اجتماعی مرتبط با مکان و شهر زندگی انسان‌ها را به‌وضوح تماشا می‌کنیم. بنابراین با بررسی و تحلیل مفاهیم، نشانه‌ها و دلالت‌های معنایی…
ادامه مطلب ...