اهل طرد

ما در فرهنگ و جغرافیائی مطرود به جهان آمده‌ایم. جغرافیائی که فرهنگ طرد کردن و طرد شدن در رگ و پی آن تنیده است. از خانواده تا مدرسه، و پس از آن و‌ همیشه و در همه‌ی دوران؛ مگر به سبب…
ادامه مطلب ...