نگاهی به تشکل‌های مردم نهاد در ایران و کارکردهای آن

سال 1354 که به استخدام آموزش و پرورش درآمدم، در میدان شوش تهران وارد مدرسه‌ای شدم که مدیر مدرسه از اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات (انجمن پس از انقلاب منحل شد) بود و داستان من…
ادامه مطلب ...