آرشیو برچسب

احمدی

از احمدیِ فرماندار تا احمدیِ شهردار

روز چهارشنبه، 9 مهرماه 99 شورای شهر رشت در جلسه علنی خود سیدمحمد احمدی را به عنوان شهردار جدید رشت انتخاب کرد. انتخابی که زمزمه‌های آن حتی پیش از برکناری شهردار سابق رشت نیز به گوش می‌رسید. سیدمحمد احمدی حداقل در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عمر سیاسی پر فرازونشیبی را از سر گذارند. هفت سال فعالیت او در دولت روحانی، تجربه همکاری با سه استاندار را در کارنامه‌اش ثبت کرده است؛ احمدی از سال 92 و در دوره صدارت محمدعلی نجفی در استانداری گیلان به مدت سه سال فرماندار رودبار بود و پس از آن از تیرماه 95 تا بهمن 96 به شرق گیلان کوچ کرد…