آرشیو برچسب

اسناد گیلان

اسناد و عریضه های گیلان در گذر عصر پهلوی

نشست نقد و بررسی کتاب «اسناد و عریضه های مردمی در عصر پهلوی اول» نوشته ی دکتر عباس پناهی در پژوهشگاه گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد. این کتاب که به همت انتشارات فرهنگ ایلیا منتشر شده است، شامل عریضه های مردم به مجلس شورای ملی از سال 1303 تا 1309 خورشیدی است و از میان بیش از پنج هزار عریضه مردم به مجلس شورای ملی مورد پژوهش قرار گرفته است. ­اسناد یاد شده عریضه های لایه های زیرین جامعه است که تحت فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خوانین، ماموران دولتی و دیگر گروه های سیاسی و اجتماعی بودند و از آن جایی که هیچ گونه نهاد…

فروشنده نیستم، خریدارم

مجاهدان گیلان زمانی که برای سرنگونی محمدعلی شاه به تهران رسیدند تبریز در محاصره روسها بود اما اولین موزه مشروطه ایران در تبریز بنا شد. موضوع فروش اسناد مشروطه گیلان به موزه مشروطه تبریز موضوع اخبار داغ رسانه ها در تابستان امسال بود. دعوایی که مجموعه دار گیلانی، شهرداری و شورای شهر رشت، اداره کل اسناد و کتابخانه ملی گیلان و برخی رسانه ها به عنوان آتش بیار معرکه اضلاع آن بودند. اما گفته های مالک این اسناد تمام ماجرا نبود و ناگفته هایی دارد که باید از زبان مالک این آثار شنید. چیزی را که خریداری می کنم نمی فروشم و اگر قرار…