آرشیو برچسب

افول صنعت گیلان

صنایع پوشش؛ پیامدهای خصوصی سازی غیراقتصادی

بر هر کجای صنعت گیلان دست بگذارید، داغ دردی دیرینه تازه می‌شود. استانی که از کشاورزی تا صادرات و از صنعت تا گردشگری می‌تواند پیکره قَدَری در کالبد اقتصاد کشور باشد، در آرزوی آینده‌ا‌ی وهمناک دندان صبرش را بر جگر حوصله فشار می‌دهد. رجوع به گذشته و بازخوانی روزگار اوج صنایع بزرگ استان گیلان گواه این است که این استان علاوه بر ظرفیت کشاورزی‌ و دریایی‌اش، در صنعت هم سرش بی کلاه نمانده است. از حریرهای ایران‌پوپلین تا لامپ‌های رشت الکتریک در حافظه اهالی گیلان جز همان وجه نوستالژیک چیزی باقی نمانده است. حالا تمام داستان ایران‌پوشش…

رتبه سوم گیلان در پرداخت تسهیلات رونق تولید

گیلان رتبه‌ی سوم کشوری در تعداد پرداخت تسهیلات در قالب رونق تولید به واحدهای تولیدی را کسب کرد. «فرهاد دلق پوش» رئیس سازمان صمت گیلان با اعلام این خبر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری گیلان گفت: تاکنون به هزار 703 واحد بر اساس مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان، تسهیلاتی بیش از هزار 591 میلیارد تومان پرداخت شده است. دلق پوش اولویت در برنامه های کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در حمایت از تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام مشکل دار و ایجاد واحدهای جدید در گام بعدی عنوان کرد و افزود: لازم است…

صنایع گیلان؛ کژراهه‌ای از سرمایه و میراث دیگران

صنعت در گیلان عمر و سرنوشت چندان پرفراز و نشیبی ندارد. اگر صنایع وابسته و سرمایه گذاری روس ها در قرون هیجده و نوزدهم را نادیده بینگاریم، صنعت ابریشم به عنوان مهمترین صنعت در این منطقه به شکوفایی رسید، به نحوی که بسیاری از تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع در جهان، این منطقه را با نام صنعت و تجارت ابریشم می شناخته اند. از پایان پهلوی اول و ابتدای پهلوی دوم، آرام آرام صنایع نساجی به عنوان یکی از مهمترین و بهینه ترین رکن صنعت در این سرزمین فعالیت خود را آغاز کرد. بعدها صنایع دیگری از همین رشته کم و بیش آهنگ و رشد خوبی از خود بروز…